5 kroków. Strategia Lean w Qlink

Czy 5S jest właściwym narzędziem na doskonalenie i poprawę jakości pracy?

Metoda 5S jest popularna i często stosowana w procesach produkcyjnych oraz magazynowych. Coraz częściej wykorzystywana jest również w pracy biurowej. Idea 5S narodziła się w Japonii w celu zapewnienia oraz utrzymania dyscypliny i porządku na stanowiskach pracy. Koncepcja ta ma za zadanie zminimalizowanie strat w zakresie pracy, procesów, energii i surowców.
Nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów: seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke, które jednocześnie stanowią 5 filarów tej metodyki:
1S to selekcja i sortowanie polega na rozdzieleniu przedmiotów na niezbędne do pracy i usuwanie rzeczy zbędnych
2S to systematyka – głównym założeniem tego kroku to sposób składowania oraz wyboru konkretnego i stałego miejsca dla poszczególnych przedmiotów. Na tym etapie istotnym elementem jest wizualizacja i odpowiednie oznaczenie ułatwiające sposób dotarcia do potrzebnych rzeczy.
3S, czyli sprzątanie jest nieodłączną częścią procesu mającą na celu utrzymanie stanowisk pracy w czystości i zapobieganie bałaganowi i chaosowi. Wymaga od pracowników stałego i regularnego czyszczenia sprzętów oraz stanowisk pracy, harmonogramowania tych czynności oraz prowadzenia ich ewidencji.
Krok 4S oznacza standaryzację, czyli opracowanie i wdrożenie standardów oraz zasad, które pozwolą utrzymać poprzednio wspomniane 3 etapy, tj. selekcję, systematykę i sprzątanie.
Ostatni obszar 5S dotyczy samodyscypliny i samodoskonalenia w utrzymaniu wprowadzonych usprawnień na stanowiskach pracy.

Zatem zasada 5S prowadzi do czystego, uporządkowanego, bezpiecznego i dobrze zorganizowanego miejsca pracy, a w konsekwencji pozwala na stabilny rozwój firmy.
Zalet stosowania narzędzia Lean Management jest o wiele więcej. Najistotniejsze to:

  • podniesienie jakości pracy
  • zwiększenie wydajności / efektywności pracy
  • eliminacja marnotrawstwa, błędów
  • zmniejszenie awaryjności
  • podniesienie kwalifikacji pracowników
  • udoskonalenie procesów magazynowych
  • obniżka kosztów pracy poprzez efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
  • widoczne rezultaty finansowe w rachunku zysków i strat.

Wdrożenie kultury Lean Management stało się również udziałem Qlink.
Proces implementacji składa się z kilku etapów. W naszej opinii najważniejszym elementem sukcesu jest zaangażowanie w proces wszystkich pracowników i uświadomienie im, iż zastosowanie metody 5S nie wiąże się tylko z dodatkową pracą i czynnościami po ich stronie, ale przede wszystkim przynosi wymierne korzyści i poprawę standardu pracy.
Nasi pracownicy bardzo szybko przekonali się, że poprzez sortowanie dokumentacji, systematyczne porządkowanie swojego stanowiska pracy, odpowiednie przechowywanie narzędzi zyskują nie tylko komfort pracy, ale i przede wszystkim czas.

Metoda 5 kroków Lean Management jest procesem ciągłym. I ta właśnie idea ciągłego doskonalenia się jest elementem na zawsze już wpisanym w kulturę naszej organizacji😊

A jakie narzędzia stosuje Twoja firma w celu podwyższenia standardów pracy?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wprowadzonych przez nas standardach w obszarze 5S lub innych z zakresu zarządzania logistyką (Łańcuchem Dostaw) zapraszamy do kontaktu.

qlink