Segmentacja sektora transportu i logistyki.

W dzisiejszym wpisie w naszych aktualnościach, chcemy przybliżyć kolejne aspekty szeroko pojętej logistyki, tak by pokazywać to,
czym zajmujemy się na co dzień w pracy z klientami.
Sektor transportu i logistyki można podzielić na kilka segmentów biznesowych, które różnią się pod względem zaangażowania
w łańcuch dostaw, modeli biznesowych i chłonność kapitału.

SEGMENT 1: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA

Pierwszy element układanki to sektor infrastruktury logistycznej. Obejmuje właścicieli oraz operatorów magazynów, terminali morskich, przeładunkowych oraz lotnisk, którzy obsługują i przechowujący towary między dwoma środkami transportu (od dostawcy do obiorcy). Ten sektor jest wysoce kapitałochłonny, ponieważ wymaga znacznych inwestycji w celu nabycia i utrzymania wskazanych zasobów. Krytyczne czynniki sukcesu dla tego elementu to odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, oraz lokalizacja i specjalizacja. To gdzie znajduję się magazyn, jakiego jest rodzaju (o magazynie klasy A pisaliśmy w wcześniejszych wpisach) zdecydowanie wpływa na jego rentowość. By zapewnić płynność funkcjonowania magazynu, należy pamiętać o tych czynnikach. Ma to również duże znaczenie dla potencjalnych klientów, którzy szukają operatora logistycznego. Zaleca się, podejmując współpracę z zewnętrznym magazynem (outsourcing usług magazynowych) do weryfikacji możliwości partnera i odbycie spotkania właśnie na terenie magazynu, by dokładnie potwierdzić jego możliwości. W Qlink Logistics Solutions pracując z klientem zawsze jesteśmy otwarci na wizytacje w magazynie, tak by klient mógł osobiście wszystko zobaczyć.

SEGMENT 2: REALIZACJA LOGISTYKI

Mamy magazyn, lub operatora magazynowego z którym współpracujemy, przechodzimy zatem do działania. Sektor realizacji logistycznych obejmuje transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy transport, a także przesyłki pocztowe i kurierskie, dostawa ekspresowa i paczkowa (CEP). Większość  przewoźników realizuje transport towarów z jednego terminala do innego, podczas gdy firmy pocztowe i CEP zwykle dostarczyć towar do miejsca docelowego (last mile delivery). Realizacja logistyki jest również bardzo kapitałochłonna, ponieważ gracze muszą posiadać, lub wynajmować floty aktywów do działania. Czynnik sukcesu tego elementu na których powinny skupić się firmy z  sektora wykonawczego to efektywności, szczupłe operacje (pojęcie często używane w żargonie logistycznym pochodzące od Lean Logistics – czyli zarządzenie zasobami w oszczędny i zrównoważony sposób tak by nie marnotrawić zasobów), strategiczne zarządzanie siecią i przepustowością, a także zarządzanie umowami.

Zarządzanie umowami z innymi wykonawcami w ramach transportu to kolejny bardzo ważny element na który zwracają uwagę klienci. Mówiąc wprost ważne, by oprócz odpowiednio zoptymalizowanej siatki połączeń transportowych cena była jak najbardziej atrakcyjna.

Cena wynikająca z umów między firmami logistycznymi i transportowymi stanowi bardzo ważny element polityki w Qlink Logistics Solutions. Zasze w imieniu naszych klientów negocjujemy najlepsze możliwe warunki kosztów transportu z przewoźnikami.

SEGMENT 3: USŁUGI LOGISTYCZNE

Głównym celem sektora usług logistycznych jest (również zwana logistyką zewnętrzną lub 3PL) zdolność przewozowa, zdolność magazynowania oraz pełna obsługa formalno-prawna i celna. Sektor ten obejmuje dwa segmenty: spedycja (lotnicza, morska, drogowa
i kolejowa) i logistyka kontraktowa.

Gracze 3PL zarządzają na co dzień działaniami w  pełnego ramach łańcucha dostaw w imieniu swoich klientów poprzez podwykonawstwo łączące infrastrukturą logistyczną i firm wykonawczych( third party). Spedytorzy skupiają się na transporcie,
cross-dockingu i usługach celnych. Krytycznym czynnikiem sukcesu w tym elemencie jest efektywność kosztowa, a także zróżnicowanie jakości usług i efektywności sił sprzedaży.

Logistyka kontraktowa koncentruje się na magazynowaniu, transporcie, dystrybucji i usługach o wartości dodanej. Dostawcy logistyki kontraktowej powinni zwiększać wydajność poprzez standaryzację i zorientowanie się na branżę i elastyczność w perspektywie długoterminowej. Bardzo ważnym aspektem logistyki kontraktowej jest również stosowanie innowacyjnych rozwiązań.

W tym przypadku chłonności kapitału występuje w mniejszym stopniu bo skupiamy się na wykonaniu usług. Fundamentalny jest za to kapitał ludzki, zespół który pracuje dla klienta oraz wypracowane schematy działań.

SEGMENT 4: DORADCY LOGISTYCZNI

Doradcy logistyczni to ciekawy i rozwojowy element opisywanej tu segmentacji. Można to kolokwialnie określić jako krok na przód. Doradztwo logistyczne zazwyczaj odbywa się na płaszczyźnie integracji, optymalizacji i zarządzania całością łańcucha dostaw. Często wiąże się to z koordynacją działania z partnerami 3PL. Ponad to wymaga spojrzenia na biznes klienta z dystansu i połączenia bardzo wielu elementów tak, by potrafić ocenić jakie elementy usprawnić, czy zmodyfikować w dłuższej perspektywie czasowej.

To na co chcielibyśmy zwrócić uwagę to fakt, że w codziennym działaniu skupiamy się na większości z tych segmentów. Jesteśmy operatorem magazynowym, świadczymy usługi logistyczne, koordynujemy dla naszych klientów pełen łańcuch dostaw. Dobieramy odpowiednie możliwości transportowe. Obsługujemy proces formalno – prawny oraz celny. Qlink Logistics Solutions to również doradca logistyczny szczególnie w ramach coraz mocniej rozwijającej się filozofii omnichannel.

Dlatego nie czekaj, jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie logistyki skontaktuj się z nami.

Kontakt:
Iwona Węglicka
iwona.weglicka@qlink.com.pl

qlink