Outsourcing działań logistycznych – jak wybrać partnera?

W poprzednich wpisach przedstawialiśmy filary aktywności Qlink Logistics Solutions. Opisywaliśmy nowości i trendy w branży logistycznej. Wyróżnialiśmy elementy o których warto pamiętać prowadząc sklep internetowy. Przy okazji e-Commerce definiowaliśmy również bardzo ważny element, jakim jest Omnichannel.

Wszystkie te działania można zakwalifikować do szerokiej grupy „logistyka” lub „działania logistyczne”.

Te elementy pojawiają się praktycznie w każdej firmie, niezależnie od tego czy jest to mały dwu-osobowy biznes, czy międzynarodowa korporacja. Może zbyt odważnie byłoby stwierdzić, że bez logistyki nie ma biznesu, ale faktycznie jest w tym zdaniu dużo prawy.

Co to jest Logistyka ? „Logistyka słowo klucz, jakie drzwi otwiera? Co się za nimi kryje?”

Logistyka to w najprostszej definicji proces planowania. Od planowania zadań w firmie, zarządania czasem, doboru najbardziej efektywnego procesu wykonywania czynności,
po bardzo skomplikowane procesy logistyczne, oparte o Omnichannel w e-handlu. Działania logistyczne prowadzi pobliski warzywniak, jak również Coca Cola.

Wracając do definicji obok procesu planowania mamy realizację i nadzór sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, towarów jak również informacji z punktu A do punktu B. Punktem początkowym może być moment wytworzenia produktu (regulowany popytem), a punktem końcowym dostarczenie go do rąk klienta odbiorcy.

W miejsce produktu, możemy podstawić, materiał, elementy składowe, informacje, usługi itd.

Dzięki odpowiednio zaplanowanym procesom logistycznym możemy szybko rozwijać biznes.

Przykład:

Wracamy do wspomnianego wyżej warzywniaka. Jeśli odpowiednio zoptymalizujemy dostawy pod kątem czasu, ceny i jakości źródeł możemy sprzedawać produkty lepsze niż nasza okoliczna konkurencja. Możemy do tego być otwarci wcześniej niż konkurencja, budować zaufanie klientów i zwiększać zyski. Większe zyski możemy dobrze zainwestować
(patrz definicja : efektywnie ekonomicznie). Dzięki temu możemy dojść do poziomu gdy po dostawy wynajęta firma jedzie za nas
( transport – przepływ towarów to już jedno z ogniw pełnego łańcucha dostaw).My skupiamy się na rozwoju sklepu, który może doprowadzić do otworzenia kolejnego punktu. Następnie znów optymalizujemy proces logistyczny tak by dostarczać produktu do dwóch naszych sklepów.
Ten proces można by rozwijać aż do sieci punktów i dalej.
To co ważne w tym przykładzie to fakt, że działania logistyczne potrzebne są praktycznie wszędzie, oraz to, że im większy biznes tym procesy logistyczne są bardziej skomplikowane.
Co w momencie gdy rozwój naszego biznesu jest bardzo szybki, wymaga więcej zaangażowania i pracy a procesy logistyczne stają się coraz bardziej rozbudowane?
Tu pojawia się możliwość na której chcieliśmy się skupić w tym artykule:

Outsourcing działań logistycznych.

Outsourcing to skrót od angielskiego wyrażenia outside-resource-using czyli wykorzystanie zasobów zewnętrznych.

Outsourcing zachodzi w momencie gdy dana firma wydziela ze swojej struktury organizacyjnej funkcje lub zadania, które do tej pory realizowała przy wykorzystaniu własnych zasobów i następnie przekazuje te zadania firmie zewnętrznej.

Celem takiego działania jest usprawnienie pracy przedsiębiorstwa.

Jakie są zalety outsourcingu ?

Przede wszystkim outsourcing to decyzja wpływająca na optymalizację procesów w naszej filmie. Możliwość delegowania poszczególnych zadań daje możliwość skupiania się na celach i zadaniach firmy.

Korzystanie z doświadczeń. Argument nieco holistyczny, ale któż z nasz nie słyszał powiedzenia „ jeśli robisz wszystko to tak naprawdę nie robisz nic” – lub jeśli zajmujesz się wszystkim to tak naprawdę nie zajmujesz się niczym”. Można to parafrazować na jakość, jeśli produkujesz wszystko od długopisu po helikopter bojowy, to najprawdopodobniej żadnej z tych rzeczy nie robisz dobrze.

Outsourcująć działania logistyczne do właściwej firmy zyskujemy partnera, który w codziennej pracy zajmuje się właśnie tym wycinkiem działań. Ma więc możliwość szlifować go do perfekcji, badać wycinek rynku (nie cały rynek a rynek logistyczny) usprawniać swoje działania. Jest więc wielce prawdopodobnie, że zrobią to lepiej od nas J

Optymalizacja kosztów poprzez zamianę kosztów stałych na zmienne to kolejny argument przemawiający za delegowaniem zadań do firmy zewnętrznej. Outsourcing może nam oszczędzić budowania własnego zaplecza logistycznego, szkolenia pracowników, czy wynajmowania magazynu na własną rękę.

By uzupełnić zalety outsourcingu przywołamy ciągle aktualne przyczyny korzystania z outsourcingu określone przez Amerykański Instytut Outsourcingu (The Outsourcing Institute Membership).

• redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,

• zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności,

• uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,

• zwolnienia własnych zasobów do innych celów,

• uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,

• przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,

• uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą  do kontrolowania,

• pozyskania kapitału,

• podziału ryzyka,

• dopływu gotówki

Jak wybrać partnera usług logistycznych ?

Pozostaje kluczowe pytanie. Przedsiębiorstwo decyduje się pozyskać partnera do obsługi działań logistycznych. Na po powinno zwrócić uwagę zanim wybierze Qlink Logistics Solutions? 😛

Bezpieczeństwo.

Bardzo ważny aspekt który należy rozważyć przed rozpoczęciem współpracy a już na pewno przed podpisaniem umowy. Zlecając działania firmie zewnętrznej prawie zawsze trzeba podzielić się drażliwymi informacjami takimi jak baza klientów, bazy danych, czy listy kontrahentów. To zawsze ryzyko, że nie sprawdzona firma może wykorzystać te dane dla własnych korzyści.

Kluczem jest jasna, klarowna i dokładnie doprecyzowana umowa.

Doświadczenie.

Wybierając partnera zależy nam by był to ekspert w dziedzinie logistyki. Ekspert który ma ugruntowaną pozycję na rynku. Możliwość podzielenia się przykładami współpracy które przyniosły korzyści innym firmą. Mówiąc wprost posiada port folio i proof of life
(udokumentowanie sukcesów).

Magazyn.

Ważnym elementem obsługi procesu logistycznego jest magazyn. Można powiedzieć, że to serce usługi. To tam trafiają towary, tam są przechowywane i przepakowywane i właśnie  stamtąd transportowane są do klienta końcowego. Gdy partner dysponuje własnym magazynem zyskujemy bardzo dużą korzyść (dodatkowo jest to mocny element proof of life).

Dobrym rozwiązaniem jest poświecenie czasu i wycieczka do magazynu partnera by sprawdzić faktyczne warunki.

Zakres usług.

Warto zweryfikować jaki partner, którego planujemy wybrać oferuje zakres usług. Czy w jego skład wchodzą świadczenia które pokrywają się z naszych zapotrzebowaniem. Dodatkowo outsourcing wykorzystujemy również w celu rozwoju. Chcemy, żeby nasza firma rosła, rozwijało się portfolio usług. Ważne by partner był elastyczny i był w stanie zaplanować pokrycie wzrastającego zapotrzebowania, tak by można było planować współprace na lata

Współpraca międzynarodowa.

Jedną z branż która najczęściej współpracuje z partnerem logistycznemu jest branża handlowa i stale rosnący e-handel.
Sklepy w sieci rozwijają się bardzo szybko. Kwestia wysiłki za granicę to tylko kwestia czasu.
Bardzo ważne by partner logistyczny oferował taką możliwość.

Koszty

Last but not least koszty. Należy zweryfikować czy koszty wydelegowania zadań będą mniejsze niż koszt poniesiony przy wykorzystaniu zasobów własnych. Do tego dołożymy argument oszczędności. Zysk nie powinien być jedynym kryterium, warto zwrócić uwagę na to co możemy zaoszczędzić np. czas, środki, materiały, czy zasoby ludzkie.

Podsumowując chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden argument. Partnerstwo. Dobry biznes to zawsze dobra relacja z pracownikami, partnerami czy kontrahentami. Wzajemne zrozumienie szacunek i przejrzystość biznesowej relacji jest nie do przecenienia.

Qlink Logistics Solutions to firma która od ponad 10 lat jest partnerem logistycznym dla firm małych lokalnych jak i przedsiębiorstw międzynarodowych czy firm typowo zagranicznych. Śmiało i z dumą możemy o sobie powiedzieć

Jesteśmy ekspertem w zakresie usług logistycznych.

Nie ufaj tylko na podstawie tego zdania. Chcemy, żebyś nas sprawdzić, umówił się na spotkanie, poznał ofertę i możliwości dostosowane do Twojego biznesu. Przyjedź, sprawdź magazyn, rozmawiajmy.

Czekamy na kontakt
Iwona Węglicka
iwona.weglicka@qlink.com.pl
sprzedaz@qlink.com.pl

qlink